OPĆENITI PRAVILNIK NATJEČAJA, KVIZOVA I IGARA SPRETNOSTI, BRZINE ILI VJEŠTINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Radijski festival d.o.o. (u nastavku ‐ Priređivač), Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb, OIB: 05818280552, objašnjava općenita pravila natječaja, kvizova i igara spretnosti, brzine ili vještine u programu Antene Zagreb.

Članak 2.

Svrha natječaja, kvizova i igara spretnosti, brzine ili vještine je ostvarivanje promidžbenih učinaka za
Antenu Zagreb, vezanje slušatelja uz program Antene Zagreb i jačanje poznatosti branda.

Članak 3.

Razdoblje trajanja pojedinog natječaja, kviza ili igre spretnosti, vještine ili brzine objavljeno je na web
stranici www.antenazagreb.hr

Članak 4.

Prijave, pravila odabira natjecatelja i dobitnika detaljno su objašnjena na web stranici
www.antenazagreb.hr.

Članak 5.

Nagrada i nagradni fond pojedinog natječaja, kviza ili igre spretnosti, brzine ili vještine objavljen je na
web stranici www.antenazagreb.hr.

Članak 6.

Sudjelovanje u nagradnim igrama putem SMS‐a na broj 60123 naplaćuje se po cijeni od 2,40 kn po
poruci (s uključenim PDV‐om) kod operatera za usluge za brojeve s posebnom tarifom: IT Jedan
d.o.o., tel: 062 700 700.

Članak 7.

Priređivač će dobitnike obavijestiti telefonskim putem o osvojenoj nagradi. Dobitnici će biti
informirani i putem službene web stranice Antene Zagreb, www.antenazagreb.hr po završetku
pojedinog natječaja, kviza ili igre spretnosti, brzine ili vještine.

Članak 8.

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja natječaja, kvizova i igara
spretnosti, vještine ili brzine provodi tročlana komisija Priređivača o čemu se vodi dnevni zapisnik.
Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Radijski festival d.o.o. na način da se maksimalno
zadovolje osnovni ciljevi provođenja natječaja, kvizova i igara spretnosti, vještine ili brzine.

Članak 9.

Pravo sudjelovanja u natječajima, kvizovima i igrama spretnosti, vještine ili brzine imaju svi punoljetni
državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici Radijskog festivala i vezanih kompanija, stalni
suradnici i članovi njihovih užih obitelji.
Sudjelovanjem u natječajima, kvizovima ili igrama spretnosti, vještine ili brzine sudionici prihvaćaju
pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihove fotografije, snimke i podaci iz prijave
mogu objaviti u eteru i na internet stranicama www.antenazagreb.hr.

Članak 10.

Finalne nagrade dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je
po podacima identičan navedenim podacima u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu
naknadu. Preuzimanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku natječaja, ne prije. Trenutkom
preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze
Priređivača i sponzora prema Dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade najkasnije
do trideset dana po završetku natječaja, kviza ili igre spretnosti, vještine ili brzine.
Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u
mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon i igrati igru u eteru, nema putovnicu, vizu ili sl.) te takva
obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade.
U slučaju da u roku od trideset dana dobitnik ne preuzme nagradu, gubi pravo potraživanja iste.

Članak 11.

Priređivač natječaja, kviza ili igre spretnosti, vještine ili brzine može isti/u staviti u privremeno stanje
mirovanja ili ga/ju u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja.

Članak 12.

Sudjelovanjem u natječaju, kvizu ili igri spretnosti, vještine ili brzine svaki sudionik prihvaća gore
navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost
Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01. listopada 2015. godine kada je objavljen na web stranici
www.antenazagreb.hr , vrijedi za sve kvizove, natječaje i igre spretnosti, brzine ili vještine za koje ne
postoji pojedinačni pravilnik, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih
pojedinim člancima Pravilnika.

Zagreb, 01. listopada 2015. godine