Izdavač:
Primum media d.o.o.

Josip Pleslić, direktor
Ines Cvitanović, glavna urednica

Uredništvo
Sofija Radoš
Ana Lučin
Aleksandar Ajdarić
Duška Jurić

Redakcija
Tel: 01/6689-540
Fax: 01/6681-123
E-mail: [email protected]

Oglašavanje i promocija

Tel: 6690 – 610
E-mail: [email protected]
Avenija Većeslava Holjevca, 10000 Zagreb
MBS: 080949317, Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 29462378690
IBAN: HR7225000091101446277, Addiko bank Hrvatska
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 HRK i u cijelosti je uplaćen