Slovenci pred matičara mogu i bez kumova

Ilustracija/Pixabay

U slovenskom zakonu o obiteljskim odnosima donesene su neke izmjene. Stupaju na snagu početkom godine, a prema njima će biti moguće građansko vjenčanje bez kumova i mogućnost sklapanja predbračnog ugovora.

Budući mladenci će se pred načelnikom općine u funkciji matičara moći identificirati osobnim dokumentima, a kumovi mogu biti na ceremoniji samo ako mladenci to žele.

Predviđa se i mogućnost sklapanja predbračnog ugovora kojim se reguliraju imovinski odnosi supružnika, te potpisivanje zajedničke ovjerene izjave kojom određuju tko će preuzeti skrb o njihovoj djeci u slučaju smrti ili trajnije nesposobnosti da sami ostvaruju svoja roditeljska prava.